• Βραβεία TEDMED BioBiz (2012)
 • 3ο Βραβείο eNutriWallet (National Technical University of Athens): Nutritional guidance serious game and eNutriWallet platform for students to achieve and maintain good health status
 • 6η θέση National Technical University of Athens: Mobile Patient Compliance System (MPCS)Βραβείο καλύτερης εργασίας: Bountris, P., Haritou, M., Pouliakis, A., Chrelias, A., Pappas, A., Karakitsos, P., Koutsouris, D. and The HeCPA study Group. “An Intelligent Clinical Decision Support System (CDSS), for Patient-specific Predictions of Cervical Cancer”, International Course in Colposcopy and Cervical Pathology, (book of abstracts, pp.39-40), Ioannina, Greece, November, 2012.(best award paper)                                                                               
 • Βραβείο για μια από τις τρείς καλύτερες παρουσιάσεις της εργασίας: Bountris P., Apostolou A., Haritou M., Passalidou E., Koutsouris D. “Combined Texture Features for Improved Classification of Suspicious Areas in Autofluorescence Bronchoscopy”, in: 9th International Conference on Information Technology & Applications in Biomedicine: Citizen Centered e-Health Systems in a Global Health-Care Environment, article, no 5394448, Larnaca, Cyprus, November, 2009.
 • Βραβείο καλύτερης εργασίας:Anagnostaki A., Kyriacou E., Reynolds M., Pavlopoulos S., Koutsouris D. “Integration of CEN/TC251/PT5-021 “VITAL” preENV Standard and of “DICOM Supplement 30.0” into a Telemedicine System for Vital Signs Monitoring from Home”, in: Proceedings of the 22nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology-EMBS, vol.2 pp. 1368 – 1371, Chicago, USA, July, 2000. (Best Paper Award).
 • Τιμητική πλακέτα από την Κυπριακή Εταιρεία Βιοιατρικής Τεχνολογίας για την προσφορά στο γνωστικό αντικείμενο, 1998.
 • Τιμητική πλακέτα από το HL7 στο παγκόσμιο συνέδριο για την προσφορά σε δημιουργία προτύπων Η-Υγείας στην Ελλάδα.
 • Βραβείο (Nomination) για τον τελικό γύρο του διεθνούς διαγωνισμού Trophées du Grand Age et du Bien Vieillir 2014 του ερευνητικού έργου KINOPTIM (επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής Koutsouris D).
 • Honorable award for the contribution in the development of Telemedicine and mHealth, IEEE EMBS, in 4th International Conference on Wireless Mobile Communocation and Healthcare – “Transorming Healthcare through Innovations in Mobile and Wireless technologies”
 • Best diploma thesis award, “Genetic Imaging of Altzheimer’s Disease”, Nikolaos Priovoulos, Supervisor D. Koutsouris, IEEE EMBS Greece Chapter, in 4th International Conference on Wireless Mobile Communocation and Healthcare – “Transorming Healthcare through Innovations in Mobile and Wireless technologies”
 • ΑΠΟΛΛΟΝ Χ 2 ΒΡΑΒΕΙΑ
 • SERBIA award
Close Menu