Start-End

Project Title

Assignment Authority

Workshop Budget (€)

 

Evotion

Εγκεκριμένο H2020

 

09/06/14-31/10/15

Ολοκληρωμένες Πληροφοριακές Υποδομές και Υπηρεσίες για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας: Μοντελοποίηση Δεδομένων-ροών Πληροφοριακού Συστήματος.

ΕΣΠΑ

599.999,47

 

ΗΠΙΟΝΗ – Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ στην Πληροφορική Υγεία (Π.Π, ΕΚΠΑ (Νοσηλευτική), ΕΜΠ

Εγκεκριμένο

 

12/09/13-11/09/15

“ΒΙΟΝΙΑΝ – Ελληνική Συστάδα Επιστημών Ζωής (Greek Life Sciences Cluster)”

ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ 2007-2013

46.740,00

01/05/13-31/10/14

“Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας” (eHIF)

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ / ΕΣΠΑ / Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013

750.000,00

01/11/12-30/06/15

“Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV συσχετιζόμενων ασθενειών” (HPVGuard)

ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ 2007-2013 /ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011

159.080,00

01/01/12-30/09/15

“ΘΑΛΗΣ – Επαγρύπνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Ασφάλεια Ασθενούς” (ΕΙΠΑΣ)

ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

90.000 ,00

01/12/13-30/11/16

“A Decision Support System incorporating a validated patient-specific, multi-scale Balance Hypermodel towards early diagnostic Evaluation and efficient Management plan formulation of Balance Disorders” (ΕΜΒalance)

EU / FP7 / ICT / Collaborative project

565.000,00

01/02/13-31/01/16

“Semantic Infostructure interlinking an open source Finite Element tool and libraries with a model repository for the multi-scale Modelling and 3d visualization of the inner-ear” (SIFEM) 

EU / FP7 / ICT / Collaborative project

409.000,00

01/03/13-28/02/17

“An ICT solution for the implementation of an innovating fall prevention and holistic management service for the elderly community” (KINOPTIM)

EU / FP7 – PEOPLE – 2012 – IAPP

436.887,79

18/11/11-14/05/15

“Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Υποστήριξης & Διαχείρισης Διαδικασιών Υγειονομικής Περίθαλψης” (CARE-PATHS)

ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ 2007-2013 / Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» της
Δράσης εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Υπεργολάβος των εταιριών: Hotech & Second Method

129.150,00

16/11/11-15/11/14

“Η αθηρωματική πλάκα στην καρωτίδα: μία πολυ-επιστημονική   προσέγγιση με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών” (ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗ)

ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ 2007-2013 /ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009

157.402,00

01/03/10-28/02/13

“Efficient Patient Recruitment for Innovative Clinical Trials of Existing Drugs to
other Indications” (PONTE)

EU / FP7 / ICT / Collaborative project

193.107,04

 

EURHealthageing

 

 

01/07/10-31/12/12

“Going on line: my social Life” (Go-myLife)

ΓΓΕΤ / AAL

388.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

14.809.612,00

01/05/09-30/04/11

BIOTELEKINISI – The BIOTELEKINISI home-care service: a communication platform for the tele-monitoring and the tele-management of the elderly to detect locomotion disabilities and prevent fall.

E.U./MARIE CURIE

146.876,08

01/04/09-31/03/11

Α technology pLatform for the Assisted living of Dementia elDerly INdividuals and their carers (ALADDIN).  

E.U./AAL

457.600,00

17/02/09-31/01/11

Autonomy, Motivation & Individual Self-Management for COPD patients (AMICA).

E.U./AAL

400.000,00

01/10/08-30/04/09

Υποστήριξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

12.000,00

01/10/08-31/12/08

Μελέτη Θεσμικού, Οργανωτικού, Λειτουργικού και Τεχνικού Πλαισίου των Δομών Τηλεϊατρικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

46.000,00

01/06/08-30/11/10

CALL for InterOPErability: Creating a European coordination network for of eHealth interoperability implementation (CALLIOPE).

E.U./IST/PSP-CIP

137.500,00

01/06/08-31/12/08

Ανάπτυξη ΠληροφοριακούΣυστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης Αναπηριών για τη Χορήγηση της κάρτας λειτουργικότητας.

ΙΚΠΑ/ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.

44.000,00

01/01/08-30/06/09

An integrated high secure cross-border platform for preventative healthcare incorporating genetic and lifestyle analysis (EUROGENE).

E.U. / E-TEN

368.497,00

18/10/07-17/10/08

Ανταλλαγή ηλεκτρονικών στοιχείων τρίτων φορέων για λογαριασμό του ΤΣΑΥ.

Τ.Σ.Α.Υ.

9.500,00

01/09/07-30/11/08

Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κ.Τ.Π. Α.Ε./
INFOQUEST Α.Ε. – UNISYSTEMS A.E.

145.000,00

01/06/07-01/10/07

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου :New Rules Engine Development (Β’ φάση).

SCIONA S.A.

50.000,00

01/04/07-31/05/07

Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου :New Rules Engine Development (Α’ φάση).

SCIONA S.A.

20.000,00

01/04/07-31/01/08

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα θέματα διαλειτουργικότητας συστημάτων μέσω HL7.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

19.200,00

01/01/07-31/03/09

Secure, interoperable, cross border m-services contributing towards a trustful European cooperation with the non-EU member Western Balkan countries (SWEB).

EU/IST-2006

200.701,00

01/11/06-31/10/08

East Mediterranean Cohesion on Information and Telecommunications (EMedIT).

INTEREG III-ARCHIMED

160.126,02

01/09/06-31/08/08

Governance behaviour, policies and legal requirements for facilitating access to market by dynamic clustering of SMEs (EFFORT).

E.U. /IST-2006

83.640,00

01/07/06-31/03/07

Telematics application service for people with Parkinson’s disease (Park Service)

E.U. / E-TEN

67.470,00

01/01/06-30/06/09

An Intelligent Integrated system for Diabetes management and Advice (AIDA). Ευφυές, ολοκληρωμένο και συμβουλευτικό σύστημα διαχείρισης σακχαρώδη διαβήτη.                                                                      

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

57.840,00

01/06/06-31/10/08

An INTEgrated broadband telecommunication pilot teleservices-platform for improving health care provision in the Region of MEDiterranean (INTERMED).

INTEREG III-ARCHIMED

595.455,13

01/02/06-31/01/09

Integrated polymer-based micro fluidic micro system for DNA extraction, amplification, and silicon-based detection (Micro2DNA).

E.U./IST-2006

271.549,00

01/01/06-31/12/08

Integrated Web Services Platform for the facilitation of fraud detection in health care e-government services (iWEBCARE).

E.U. /IST-2006

435.447,75

01/01/06-30/06/08

Research and Implementation of Wireless Sensors for the Acquisition of Critical Biosignals (BioSensors).

Γ.Γ.Ε.Τ. JOINT GREEK-MONTENEGRO RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES

23.480,00

15/11/05-14/11/07

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλούς ασύρματης μετάδοσης ιατρικών εικόνων με χρήση ψηφιακής υδατογραφίας.

Γ.Γ.Ε.Τ. JOINT GREEK-U.K. RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES

17.590,00

15/10/05-31/12/07

Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού Διαστασιολόγησης Μεταλλικών Δομικών Στοιχείων με τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Γ.Γ.Ε.Τ. /CCS Α.Ε./ΠΑΒΕ

100.350,00

01/09/05-31/05/07

LINKing Health Professionals in Emerging CARE Environments (LinkCare).

E.U./E-TEN

111.436,00

01/07/05-30/06/07

Quality Healthcare Management and Well-being through INTERLIFE Services (INTERLIFE).

E.U./E-TEN

101.000,00

01/04/05-30/09/06

ΣΠΙΘΑ

Γ.Γ.Ε.Τ./ VIDAVO Α.Ε./ΠΑΒΕ

20.000,00

14/02/05-31/08/05

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών.

E-VALLEY A.E.

50.000,00

11/01/05-26/05/05

Εναρμόνιση Μηχανογραφικού Συστήματος του ΕΜΑ προς την υπ’αριθμον 112501/04 ΥΑ – τελική εφαρμογή

E-VALLEY A.E.

16.000,00

15/11/04-14/11/07

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού υπευθύνου του έργου ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.  

Τ.Σ.Α.Υ.

132.000,00

01/10/04-01/10/05

Σύστημα υποστήριξης διαγνωστικών αποφάσεων με χρήση ευρημάτων από στηθοσκόπιο και καρδιογράφο.

INTRAKOM Α.Ε.

10.000,00

16/08/04-15/09/04

Επισκευή και Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Πληροφορικής. 

ATTIKO NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

3.000,00

01/06/04-31/12/07

Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Εφαρμογών και Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών στον Τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΑΚΜΩΝ

531.000,00

01/06/04-31/05/07

Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης (SMARTDIAB).

Γ.Γ.Ε.Τ. / ΕΠΑΝ / ΥΓΕΙΑ-ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

190.000,00

01/06/04-30/04/06

Personal Electronic Health Record Services for the Mobile Citizen (pEHR).

E.U./E-TEN

183.084,00

01/06/04-30/11/05

Electronic Dispute Settlement for SMEs (e-DISPUTE).

E.U./Ε-TEN

95.832,00

15/03/04-14/03/05

Μελέτη για την πολιτική ασφάλειας υπηρεσιών τηλεματικής μέσω κινητών επικοινωνιών.

NET TECHNOLOGIES Α.Ε.

5.000,00

15/03/04-14/03/06

TELE-LIMS

COMPUTER CONTROL SYSTEMS (CCS) Α.Ε.

68.000,00

15/03/04-31/10/04

Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου για εκπαίδευση πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της υγείας.

ΔΕΛΤΑ SINGULAR Α.Ε.

10.000,00

15/03/04-14/03/06

Εξόρυξη, διαχείριση και δημοσίευση ιατρικής πληροφορίας / γνώσης στο σημείο φροντίδας για πρόληψη ιατρικών λαθών (PREVENTER).

ΙΔΕΑΣΙΣ Α.Ε.

50.000,00

15/03/04-14/03/06

Μελέτη τηλεπικοινωνιακού συστήματος το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει Υπηρεσίες Υγείας.

ΙΝΑ Α.Ε.

60.000,00

15/03/04-14/03/06

Σχεδιασμός έξυπνων καρτών υγείας και πολιτικής PKI.

VIDAVO Α.Ε.

30.000,00

01/03/04-28/02/06

Σύστημα υπενθύμισης λήψης φαρμάκων και δημοσίευσης προσωποποιημένης ιατρικής πληροφορίας.

ADVANCED TECHOLOGIES IN BUSINESS (ATB) SARL

68.000,00

01/03/04-28/02/06

Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνικών κατ’ οίκον παρακολούθησης ασθενών με έμφαση σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς.

EXODUS Α.Ε.

210.000,00

01/03/04-28/02/05

Μελέτη συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με χρήση έξυπνων καρτών.

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.

10.000,00

01/03/04-28/02/05

Μελέτη και προτυποποίηση διασύνδεσης με ένα πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (HIS) με χρήση μηνυμάτων HL7.

UNISYSTEMS Α.Ε.

20.000,00

01/01/04-30/12/05

Τεχνικές απόκρυψης δεδομένων για την ασφαλή διαχείριση ιατρικής πληροφορίας.

Γ.Γ.Ε.Τ./INFORM ΛΥΚΟΣ Α.Ε./ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

75.600,00

01/01/04-31/12/06

Network for Future Regional Health Care.

INTERREG IIIC

88.000,00

01/01/04-31/12/06

Assembling Data and Knowledge at the Point of Care To Improve Medical Decision Making And Prevent Errors (AMICA).

IST-2002

332.526,00

01/09/03-28/02/05

Ευφυές σύστημα ελέγχου πρόσβασης φιλάθλων και διαπιστευμένων ατόμων σε αθλητικές διοργανώσεις.

Γ.Γ.Ε.Τ. / ΕΠΑΝ / INFORM ΛΥΚΟΣ Α.Ε./ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

97.030,25

23/09/03-30/09/06

Evidence Based Telemedicine for Remote and Rural Underserved Regions in LA using e-Health Platforms (TELEMED).

E.U./ALIS

62.082,00

01/07/03-31/12/04

Access Control, Ticketing and Marketing applications based on a multi-application smart card platform for sport events industry (ACTIONS).

Γ.Γ.Ε.Τ. / ΕΠΑΝ/ UNISYSTEMΣ A,E./
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

24.000,00

01/06/03-31/05/05

Ασφαλείς οικονομικές ηλεκτρονικές δοσοληψίες μέσω κινητών επικοινωνιών και του διαδικτύου στον τομέα του τουρισμού (WAPSEC).

Γ.Γ.Ε.Τ./ ΠΕΠΕΡ

35.000,00

01/06/03-30/09/03

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ιατρικής Πληροφορικής (Β΄φάση ).

BULL ATS AE

46.956,00

10/05/03-10/05/05

Δίκτυο Πρότυπης Διαχείρισης Πληροφοριών στον χώρο της Υγείας (ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ).

Γ.Γ.Ε.Τ./
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

24.160,00

01/03/03-31/08/04

Εθνικό Σύστημα Ανάδειξης Ταλέντων Ποδοσφαίρου.

Γ.Γ.Ε.Τ. / ΕΠΑΝ/ ΕΠΟ/ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

171.300,00

01/02/03-30/04/03

Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα μελέτης και οργάνωσης του Γ΄ ΠΕΣΥ Αττικής.

BULL ATS A.E.

15.000,00

01/01/03-31/12/04

Προσαρμογή συστήματος μεταφοράς και ασφάλειας δεδομένων για περιβάλλον τηλεργασίας call centre (EQUAL).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

87.000,00

01/11/02-31/12/02

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ιατρικής Πληροφορικής (Α΄φάση ).

BULL ATS A.E.

5.000,00

15/10/02-31/03/04

Cost-effective Health Services for Interactive Continuous Monitoring of Vital Signs Parameters (Ε-Vital).

E.U./E-TEN

102.000,00

15/08/02-15/02/03

Διαδικτυακή Κλινική Υπηρεσιών Υγείας (ΔΙΑΚΛΙΝΙΚΗ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΠΕΡ

3.756,42

01/08/02-31/07/05

Ανάπτυξη εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης ιατρικών δεδομένων με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής υδατογράφησης.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

63.448,28

01/07/02-30/09/02

Μελέτη και υλοποίηση τεχνικών βελτιστοποίησης προσπέλασης δεδομένων από και προς έξυπνες κάρτες υγείας.

DATAMED A.E.

3.500,00

05/06/02-05/06/04

A Cost-Effective Solution for Personalised Patient Compliance Monitoring (C-MONITOR).

E.U./TEN-TELECOM

200.400,00

01/01/02-31/12/03

Public Key Infrastructure Based on Smart Cards in Southeastern Europe (La MER).

E.U./IST-2001

250.377,00

01/01/02-15/02/02

Ανάλυση απαιτήσεων για τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Ιατρικού Πληροφορικού Συστήματος.

BULL ATS A.E.

5.870,00

14/12/01-14/06/02

Τεχνική υποστήριξη TNO.

TNO

2.997,07

28/10/01-30/10/01

Παριουσάση και οργάνωση του συνεδρίου:3ο forum e-Health.

BULL ATS A.E.

1.173,88

01/09/01-29/02/04

Patient TELEmonitoring, using Ultra Low Discomfort Vital Signs Sensors over Mobile Networks for Interactive Continuous CΑRΕ (TELECARE).

E.U./IST-2001

300.000,00

15/07/01-31/10/02

Τεχνική διαχείριση των έργων METEOR και E-MED.

BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY A.E.

36.062,00

15/07/01-31/10/02

Τεχνική διαχείριση των έργων ΠΙΑΝΟ, TELESHIPPING.

BA NETWORKS A.E.

18.031,00

14/03/01-30/08/02

A Cost-effective Solution for Remote Monitoring, Support and Consultation in the Health Care Sector (MEDISIGNAL). 

E.U./TEN-TELECOM

200.400,00

21/02/01-30/11/03

Remote Medical Education via Internet Enhanced Services (REMEDIES).

E.U./LEONARDO

45.000,00

04/01/01-31/01/01

Εκπαίδευση ΚΕΚ της Euroskills.

EUROSKILLS A.E.

2.686,00

01/01/01-31/12/02

Regional Secure Healthcare Networks (RESHEN).

E.U./ IST-2000

261.875,00

04/05/00-30/07/00

Υλοποίηση κόμβου Internet για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και εύρεσης εργασίας.

ICL HELLAS S.A.

14.673,51

01/04/00-30/09/01

Ανάπτυξη Συστήματος Διάγνωσης της Εμβρυικής Υποξίας και Πρόληψης Αμέσων και Απωτέρων σοβαρών Επιπλοκών που συμβάλλουν στην Αύξηση της Περιγεννητικής Θνησιμότητας και Νοσηρότητας.

Γ.Γ.Ε.Τ.-ΠΕΝΕΔ

49.889,95

01/04/00-31/12/02

THESIS

E.U./IST-1999

81.000,00

01/01/00-31/12/02

Rehabilitation IT Aid for the Parkisonians (PARREHA).

E.U./IST-1999

190.000,00

01/01/00-31/06/02

Open Medical Information Platform for Continuous Healthcare Services to European Travelers (MEDITRAV).

E.U./IST-1999

170.000,00

01/01/00-30/06/01

Ανάπτυξη νέων Βιοχημικών Μεθόδων για την Αξιολόγηση Μορίων με αντιοξειδωτικές Ιδιότητες.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

49.889,95

01/12/99-31/12/01

A Distributed Telematics Environment for Treatment Planning in Stereotactic Radiosurgery (TELEPLAN).

E.U./IST-1999

140.001,05

01/12/99-01/12/01

Organising the Decentralisation of Clinical Testing outside Laboratories (D-LAB).

E.U./IST-1999

100.476,00

01/12/99-31/12/01

Εφαρμογές των Τεχνολογιών του Διαδικτύου και της Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική (ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΠΕΤ ΙΙ
/ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

36.977,25

22/05/99-22/05/01

ΣΑΠΦΩ

E.U./LEONARDO

7.500,00

29/04/99-29/10/99

Μελέτη δημιουργίας ιστοσελίδων του Υπουργείου Υγείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

20.258,26

01/04/99-01/10/01

Ανάπτυξη συστήματος εικονικής προσομοίωσης και σχεδίασης θεραπευτικής αγωγής στην κλινική ακτινο-ογκολογία (ΓΑΛΗΝΟΣ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΠΕΤ ΙΙ

909.757,89

01/01/99-31/12/00

Οδοντιατρική συσκευή μέτρησης οστεοπόρωσης με τη μέδοθο SOS.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

14.673,51

01/07/98-30/06/01

Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή εμφυτεύσιμου υπερηχητικού αισθητήρα μέτρησης ροής αίματος, ελεγχόμενου διαδερμικά με δυνατότητα τηλεμετρίας για κατ’ οίκον παρακολούθηση.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΥΠΕΡ

38.151,14

01/07/98-30/06/00

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και παραγγελιών προϊόντων από πλαστική ύλη.                                     

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

13.630,00

26/05/98-25/10/98

Intelligent Wheelchair Navigation System (AUTONOMY).

Ε.U./INNOVATION/
SPECIFIC R AND D PROGRAMME

8.000,00

15/05/98-31/12/99

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και παραγγελιών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΟΛΥΜΠΙΑ).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ADAPT

31.254,59

15/05/98-31/12/99

Κατάρτιση και προσαρμογή εργαζομένων στην τεχνολογική μεταβολή στη χοιροτροφία (INTΕRPIG).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ADAPT

39.178,27

15/05/98-31/12/99

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγής και μεθόδων προώθησης προϊόντων στον κλάδο των κεραμικών (DELPHI).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ADAPT

26.412,32

01/04/98-31/03/00

Intranet Health Clinic.

E.U./ TELEMATICS/
HEALTH CARE

50.000,00

10/01/98-29/02/00

Vital Signs Monitoring From Home With Open Systems (VITAL – HOME).

E.U./TEN-TELECOM

300.000,00

05/01/98-05/01/00

MOBILE MEDICAL DATA (MOMEDA).

E.U./ TELEMATICS/
HEALΤH CARE

457.525,25

01/01/98-31/12/99

Ενιαίο περιβάλλον εικονικής έκθεσης και ηλεκτρονικής παρουσίασης,προώθησης,συναλλαγών και υποστήριξης μετά την πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων (HEALTHEXPO) (Β΄ΦΑΣΗ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

13.630,00

01/01/98-31/12/99

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικής παρουσίασης,συναλλαγών και υποστήριξης προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης. 

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

13.630,00

01/01/98-31/12/99

Ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και παραγγελιών ετοίμων ενδυμάτων.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

10.222,50

01/01/98-31/12/99

Ενιαίο Περιβάλλον Εικονικής Έκθεσης και Ηλεκτρονικής Παρουσίασης, Προώθησης, Συναλλαγών και Υποστήριξης μετά την Πώληση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμάκων (HEALTHEXPO) (Α’ΦΑΣΗ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

6.925,89

01/01/98-31/12/99

Δημιουργία  τηλεματικού δικτύου έρευνας και καταγραφής της Παρευξεινίου Ελληνικής διασποράς.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

23.852,50

01/09/97-29/02/00

Medical products electronic commerce (MEDICOM).

E.U./ESPRIT

506.311,40

30/06/97-30/06/99

Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO).

E.U./ TELEMATICS/
HEALTH CARE

619.895,00

30/06/97-30/06/98

Ε.Γ.Γ.Υ.

ΕΚΤ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15.847,40

30/06/97-30/12/97

Συσκευή εξ’αποστάσεως παρακολούθησης βιοσημάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

5.282,47

30/06/97-30/06/99

Emergency Telemedicine (Εmergency 112).

E.U./ TELEMATICS/
HEALTH CARE

600.000,00

30/06/97-30/06/99

ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΥΠΟΥ/ΜΜΕ

7.923,70

30/06/97-30/06/99

Αξιολόγηση έργου ΟΑΕΔ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

11.738,81

30/06/97-30/06/99

EHSI

E.U/TELEMATICS/
HEALTH CARE

45.000,00

25/06/97-24/06/99

Image Reconstruction and Quantification from Multitracer Studies with Positron Emission Tomography.

Γ.Γ.Ε.Τ./JOINT GREEK-GERMAN RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES

8.319,88

01/03/97-28/02/99

Γενικευμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δυναμικού πωλήσεων, αρχιτεκτονικής  Client-Server. 

ΩΜΕΓΑ  Α.Ε.

36.683,78

22/01/97-22/01/99

TAΛΩΣ

Γ.Γ.Ε.Τ./ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ/ ΠΑΒΕ

72.721,95

01/01/97-31/12/98

Mobile robotics technology for health care services research network (MOBINET).

E.U./HUMAN CAPITAL MOBILITY

160.000,00

11/06/96-31/05/98

ZURBARAN-DOS.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ADART

34.666,19

11/06/96-31/05/98

ZURBARAN

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ADAPT

43.571,83

22/02/96-31/12/97

Ελληνικό δίκτυο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤΑ).

Γ.Γ.Ε.Τ./
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

29.347.03

01/02/96-31/12/97

Γραμμική περισταλτική παρακλίνια αντλία έγχυσης φαρμάκων.

MICREL A.E.

2,726,00

15/01/96-15/01/98

RISE

E.U./ATM S.A.

100.000,00

08/01/96-08/01/98

Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδου με παράλληλη υλοποίηση συσκευής για μέτρηση συγκολλητικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΣΥΝ

23.477,63

01/01/96-31/12/97

Ανάπτυξη ενός γενικευμένου υπολογιστικού συστήματος χωρικής ευθυγράμμισης και σύντηξης τομογραφικών εικόνων μαγνητικού τομογράφου και γ-κάμερας.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

23.477,62

01/01/96-31/12/97

Δημιουργία μονίμων δομών αυτοεκπαίδευσης απο απόσταση και τηλεεργασίας για άτομα με φυσικές και αισθητηριακές αναπηρίες (DIS-NET-STEP).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
HORIZΟN

26.412,32

01/01/96-31/12/97

Mobile unit for health care provision via telematics support (AMBULANCE).

E.U./ TELEMATICS/
HEALTHCARE

173.045,22

01/01/96-31/12/97

Συσκευή μέτρησης της συγκολλητικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων με υπερηχητικές τεχνικές.

MICREL A.E.

2,726,00

01/12/95-31/12/98

Distance learning and career advice for people with special needs on automation and information technologiesin industrial environment (DELICATE).

Ε.U./LEONARDO

163.000,00

01/11/95-31/10/97

Σύστημα για τον in vivo προσδιορισμό του λόγου Ca/P στα οστά (BONUS).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΚΒΑΝ

11.175.90

30/10/95-31/12/98

Μελέτη και ανάπτυξη συσκευής μέτρησης in vitro και in vivo της συγκολλητικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων με τεχνικές Doppler σε υπερήχους.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

28.613.36

30/10/95-30/10/97

Distributed environmental disaster information and control system (DEDICS).

E.U./TELEMATICS/
ENVIRONEMET

107.045,18

01/09/95-31/08/97

Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρονικής διάταξης ανίχνευσης φυσαλίδων αέρα σε γραμμή μεταφοράς υγρού φαρμάκου σε μονάδες εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΑΒΕ

17.037,50

07/07/95-07/07/96

Ανάπτυξη πρότυπου βιομηχανικού συστήματος για υπερθερμία κακοηθών όγκων του γαστροεντερικού συστήματος.

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

12.325,75

01/01/95-01/07/97

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υποστήριξης του τομέα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (BIOTECH-NET II).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΠΕΤ ΙΙ

41.453,29

14/12/94-14/12/96

Γενικευμένο σύστημα επεξεργασίας και διαχείρισης ιατρικής εικόνας (ΝΙΚΑ).

Γ.Γ.Ε.Τ./ΕΠΕΤ ΙΙ

427.366,50

13/07/94-13/07/96

Sensor Intelligent Wheelchair Navigation System (SENARIO).

E.U./ΤΙDΕ

174.000,00

26/04/93-26/04/94

Επίδραση  υπερθερμίας στην αιματική ροή.

SIEMENS A.E.

17.608,23

01/01/93-31/12/95

Τεχνολογικές επιπτώσεις στην Υγεία το 2000 και το 2020.

ΓΓΕΤ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

29.347,03

07/04/92-07/04/94

Ανάπτυξη υποδομής στη Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Γ.Γ.Ε.Τ./ STRIDE

212.700,00

27/01/92-27/01/94

Μελέτη ανάπτυξη, κατασκευή και κλινικές εφαρμογές μίας νέας διαγνωστικής τεχνικής για μέτρηση των ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων των κυττάρων του αίματος. Ανίχνευση διαφόρων υποπληθυσμών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπευτική αγωγή. 

Γ.Γ.Ε.Τ./ΠΕΝΕΔ

17.314,75

01/01/92-31/12/93

Μελέτη των Μηχανικών Ιδιοτήτων των Έμμορφων Συστατικών του Αίματος.

Γ.Γ.Ε.Τ / JOINT GREEK-FRENCH RESEARCH AND TECHNOLOGY PROGRAMMES

14.673,51

Close Menu